Aplikace ToolBar

Tato aplikace má za úktb1ol

  • Přihlásit uživatele k Oracle Serveru
  • Zkotrolovat verze aplikací a provést jejich distribuci
  • Spouštět ostatní aplikace
  • Komunikaci s Oracle Serverem


Aplikace ToolBar je plně modifikovatelná a řídí se inicializačním souborem, na základě kterého zobrazí ikonky těch aplikací, které má zákazník nainstalovány a zobrazí je v tom pořadí, ve kterém si zákazník zvolí.

 

Přihlášení uživatele k Oracle Serveru

Po spuštění aplikace ToolBar je uživatel dotázán na Jméno, Heslo a Název instance ke které se chce přihlásit. Má možnost zvolit si z předcházejících přihlášení to které požaduje, vymazat ze seznamu předcházejících přihlášení to které již nebude potřebovat, nebo zadat nové parametry pro přihlášení (Jméno a Název instance) a poté zvolí heslo pro přihlášení. Rovněž je užitečné mít v seznamu dvě přihlášení pro jedno Jméno ale dvě různé instance (ostrou a testovcí).

 

Kontrola verze aplikací a jejich distribuce

Po úspěšném přihlášení k Oracle serveru je na základě aplikačních tabulek zkontrolována verze aplikací, které má uživatel nainstalovány. Pokud se zjistí jiná verze je uživatel upozorněn, že bude provedena aktualizace a zobrazí se mu seznam modulů, které budou nainstalovány. Pro úspěšnou distribucí modulů ze serveru na klienta je nutné přimontovat disk (na kterém se nachází adresář pro distribuci) ze serveru na klienta. Po nainstalování modulů je uživatel informován, zda distribuce proběhla úspěšně nebo ne.

Po dohodě se systémovým administrátorem je zde možnost provést pomocí této aplikace upgrade Oracle Developer/2000 na klientech, kde je tato aplikace nainstalována. Tato možnost byla úspěšně vyzkoušena a provedena u zákazníka SmVaK a.s., kde byl proveden upgrade Oracle Developer/2000 z verze 1.3 na verzi 1.3.2 na asi 40 klientech rozmístěných v 5 městech Severomoravského kraje.

 

Spouštění ostatních aplikací

Po přihlášení a provedené distribuci (pokud byla zjištěná jiná verze) může uživatel spouštět ostatní aplikace stiskem patřičné ikony, nebo z menu.


Komunikace s Oracle serverem

Pokud si uživatel ponechá spuštěnou aplikaci ToolBar, tak tato komunikuje s Oracle serverem a je schopna vypisovat uživateli krátké zprávy od systémového nebo aplikačního administrátora. Systémový administrátor má tedy možnost poslat všem uživatelům aplikací pracujících na určitém servru zprávu, že tento server bude za nějakou dobu vypnut. Aplikační administrátor má možnost poslat všem uživatelům aplikace (nebo pouze vybraným uživatelům) zprávu, obsahující informace o nových možnostech aplikace, nebo nových modulech. Tato zpráva může být a nemusí indikována zvukovým signálem.


Aplikace ToolBar úspěšně funguje u těchto zákazníků

 

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews