Investiční majetek


Aplikace Investiční majetek se dělí na dvě základní skupiny:

 • Hmotný a nehmotný investiční majetek
 • Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek

 

Hmotný a nehmotný investiční majetek

Modul pro evidenci investičního majetku. Umožňuje automatický výpočet účetních a daňových odpisů, automatické zaúčtování účetních odpisů a veškerých pohybů investičního majetku. Po provedení účetních odpisů nebo pohybu (zařazení, změně ceny, převodu atd.) investičního majetku vzniká účetní doklad v modulu účetního jádra. Investiční majetek je zařazen na konkrétní střediska (definované v Účetním Jádře ) a odpisy se na tyto střediska účtují, podle těchto středisek se člení i inventární soupisy. Veškeré změny investičního majetku se evidují, je tedy možné zjistit celou jeho historii.

 

Obsahuje následující funkce

 • Definice parametrů investičního majetku
 • Přehled standardní klasifikace produkce
 • Definice změn investičního majetku (volba změnitených položek)
 • Definice kontrolních kombinací pro investiční majetek (účet, SKP, účetní odpis, daňová skupina)
 • Definice kombinací účtů pro kontaci odpisů a změn investičního majetku
 • Karty investičního majetku
 • Odpisy investičního majetku - účetní, daňové
 • Změny investičního majetku
 • Analýza odpisů a modelování účetních odpisů
 • Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, dorovnání odpisů

A picture

 

Výstupní sestavy

 • Inventární soupisy
 • Finanční přehledy investičního majetku
 • Pomocné soupisy investičního majetku
 • Soupis daňových odpisů
 • Soupis účetních odpisů
 • Sestavy změn investičního majetku
 • Sestava kontrolních kombinací

 

Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek

Modul pro evidenci drobného majetku s umístěním na střediska, budovy, místnosti. Umožňuje rozdělení drobného hmotného a nehmotného majetku do kategorií, např. podle ceny či způsobu nabytí. Možnost určení odpovědné osoby. Podobně jako u investičního majetku se i zde veškeré změny drobného majetku evidují.

 

Obsahuje následující funkce

 • Definice budov a místností
 • Definice kategorií drobného hmotného a nehmotného majetku
 • Karty drobného majetku
 • Změny drobného majetku
 • Inventární soupisy
 • Finanční soupis drobného majetku
 • Přehled DM podle středisek, budov, místností
 • Přehled DM podle odpovědných osob
 • Sestavy změn drobného, hmotného a nehmotného majetku

 

Aplikace Investiční Majetek úspěšně funguje u těchto zákazníků

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews