Platební brána

Platební brána je systém zajišťující výměnu platebních informací. Výměna probíhá mezi systémy provozovanými v organizaci (interní systémy) a finančními ústavy (externí systémy), které platební operace provádějí - banky, pošta, spořitelna apod.

 

Komunikační uzel

Platební brána je místem, do kterého směřují platební informace z různých systémů, aby byly předány systémům jiným. K výměně informací mezi systémy dochází přes jednotné datové rozhraní. Z rozhraní jsou požadavky odebírány, zpracovávány a rozesílány k provedení do finančních ústavů. V případě potřeby může Platební brána zprostředkovat pouze výměnu dat mezi interními systémy.

Interní systémy mohou komunikovat s Platební bránou dvěmi způsoby :

  • On line - výměna dat probíhá prostřednictvím databázových objektů.
  • Off line - výměna dat probíhá prostřednictvím textového souboru.

 

Integrace platebních informací

Systémy, jejichž součástí je sestavování příkazů k úhradě či inkasu, své požadavky podstupují Platební bráně. Ty jsou přetříděny a zaevidovány. Tak mohou být platební informace dostupné ze všech systémů v organizaci jednotným způsobem.

A picture

 

Racionalizace umísťování plateb

V případě, že obchodní partner uhradí jednou platbou několik pohledávek, které jsou vystaveny různými systémy, je možno tuto platbu prostřednictvím Platební brány rozdělit a rozeslat požadovaným způsobem.

Platby neumístěné v jednom systému mohou být dořešeny buď nabídnutím k umístění do jiného systému nebo vráceny jejímu odesílateli.

 

A picture

 

Možnosti platebního styku

V současné době jsou zpracovány tyto možnosti platebního styku:

  • Komerční Banka
  • Deutsche Bank
  • Investiční a Poštovní banka
  • ČeskoSlovenská Obchodní Banka
  • Česká pošta - hotovostní výplata poukázkou typu H, platební doklady V
  • Systém SIPO
  • Distribuované inkaso plateb obyvatelstva - DIP
  • Česká spořitelna

 

Aplikace Platební Brána úspěšně funguje u těchto zákazníků

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews