Správa Aplikací

Aplikace Správa Aplikací zastřešuje všechny ostatní aplikace a slouží pro administraci a evidenci procesů jakékoli aplikace, která je součástí informačního systému organizace a podléhá konvencím firmy R.S.System spol. s r.o.

Obsahuje čtyři základní komponenty:

  • Popis aplikací
  • Zpracování
  • Chyby
  • Privilégia

 

Popis aplikací

Umožňuje prohlížet a definovat údaje o aplikaci a její struktuře. Jsou to především tyto moduly

Moduly

Definice modulů jednotlivých aplikací, jejich vstupních a výstupních parametrů.

Role modulů

Umožňuje definovat role jednotlivých modulů a tím definovat přístupová práva rolí k jednotlivým modulům.

Volání modulů

Definování vazeb mezi moduly aplikací. Tím je umožněno nadefinovat, z kterého modulu se mohou spouštět jiné moduly a jakým způsobem (normální volání, nezávislé, s potvrzením změn, v dotazovacím režimu, nahrazení).

Dále to jsou moduly pro definování tiskáren a uživatelů aplikací.

 

Zpracování

Slouží k prohlížení a definování zpracování (spuštěné moduly a úlohy)

Správa běhů

Pomocí tohoto formuláře lze ke každému modulu nalézt informace o tom, kdy byl spuštěn, jak a kdy dopadlo zpracování, kterým byl pověřen, jaké jsou chyby běhu, hodnoty vstupních a výstupních parametrů a jaké produkty vytvořil.

Detail běhů

To je náhled na stejné informace jako v případě Správy běhů, ale vše k jednomu běhu je detailně zobrazeno na jedné stránce.

 

A picture

 

 

Úlohy

Slouží k prohlížení a definování úloh. Úlohou se rozumí běh modulu, který lze definovat dopředu, a který se automaticky spouští na servru. Lze definovat kdy se má spustit, jestli se spuštění má opakovat a v jakých intervalech, které moduly se spouští a v jakém pořadí, jaké jsou vstupní parametry úlohy (například vždy v pátek ve 14:00 spustit uzávěrku). Je to ve své podstatě takový kalendář běhů modulů.

 

Dávky

Slouží k prohlížení a definování dávek. Dávkou se rozumí běh několika úloh v daném pořadí. Mohou se definovat kdy se mé dávka spustit, jestli se spuštění má opakovat a v jakých intervalech, jak se zachovat, když některá úloha z dávky skončí s chybou atd.

 

Chyby

Je to skupina několika modulů, pomocí kterého se definují chybové hlášky jednotlivých aplikací a jednotlivých modulů. Spustí-li uživatel nějaký důležitý modul (uzávěrka) a ten skončí chybou, může se podívat do dokumentace chyb co je příčinou dané chyby a jeké jsou možnosti řešení.

 

Privilégia

Opět je to skupina několika modulů které umožňují prohlížení rolí, uživatelů, práva rolí, práva uživatelů, seznamu uživatelů k roli, seznamu rolí k uživateli, systémových tabulek definovaných uživatelů, rolí, privilégií a constraintů.

 

A picture

 

Dále obsahuje modul pro administraci uživatelů (vytvoření a zrušení uživatele, přidělení a odebrání přístupových práv uživateli) a modul pro změnu hesla přihlášeného uživatele.

 

Aplikace Správa Aplikací úspěšně funguje u těchto zákazníků

Aplikace je provozována jako klient-server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Pro provoz serveru doporučujeme Oracle Server 7.2 nebo vyšší na operačním systému UNIX, případně Windows NT Server. Pro provoz klienta doporučujeme Windows 95 nebo vyšší.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews