Zákazníci - aktivity společnosti

 

TAMDA, a.s.

Pracovníci společnosti R.S.System spol. s r.o. vypracovali analýzu informačního systému velkoskladu léčiv a zdravotnického materiálu a také se výraznou měrou podíleli na technickém a programátorském řešení tohoto informačního systému.

Informační systém byl realizován pomocí třívrstvé architektury Klient-Aplikační Server-Databázový Server v databázovém systému ORACLE na platformě SCO UNIX.

Krajský obchodní soud Ostrava.

Pracovníci společnosti R.S.System spol. s r.o. vypracovali analýzu informačního systému pro tuto část justice v České republice a dále se výrazně podíleli na návrhu technického a programátorského řešení tohoto informačního systému.

Informační systém byl realizován v terminálovém režimu pomocí databázového systému INFORMIX na platformě SUN Solaris.

Národní prostředí pro SCO UNIX

Společnost R.S.System spol. s r.o. vytvořila podporu českého národního prostředí pro operační systém SCO UNIX.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna.

Pro tuto organizaci společnost R.S.System spol. s r.o. dodávala a instalovala záložní zdroje k provozovaným informačním systémům na bázi HP-UNIX. Součástí kontraktu bylo i zajištění bezproblémového chodu výše uvedených systémů na všech pobočkách této pojišťovny

Byly použity záložní zdroje společnosti American Power Conversion a to typy z řady SMART UPS.

Tele-Data System, spol. s r.o.

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala pro tuto společnost implementaci databázového systému ORACLE do systému "TELEMAT". Jednalo se o propojení Real-Time systému, který monitoroval a řídil vodárenský komplex s databázovým systémem ORACLE.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala návrh, vývoj a kompletní dodávku Ekonomického informačního systému s moduly " Účetní jádro ", " Hmotný a nehmotný investiční majetek ", " Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek ", " Fakturace ", " Personalistika ", " Pokladna "a " Styk s bankou ".

Informační systém byl realizován architekturou Klient-Server v databázovém systému ORACLE na platformě Intel s operačním systémem SCO UNIX a klientem Oracle Tools V3 pro DOS.

V současné době je již v provozu 2. verze Ekonomického informačního systému v architektuře Klient-Server v databázovém systému ORACLE na platformě COMPAQ s operačním systémem SCO UNIX a klientem Oracle Tools V4 pro Windows95 v grafickém módu rozšířena o aplikaci " Platební Brána ". Aplikace je využívána asi 50 klienty na pěti regionálních správách na území severní Moravy s centrem v Ostravě připojených pomocí pevné linky. Firma zde zajišťovala mimo jiné i kompletní kabeláž lokálních sítí (LAN) a vypracovala projekt a z větší části realizovala i propojení jednotlivých regionálních správ po pevných linkách.

FANE-GMF

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala určitou část projektu pro výpočet předpovědi trendů akcií na amerických a západoevropských trzích. Zajišťovala instalaci síťové kabeláže a propojení několika Operačních Systémů (OS) a HW platforem navzájem, dále pak instalaci OS a následně ORACLE pro zpracování vysoce přesných a náročných výpočtů v jazyce FORTRAN. Projekt byl vypracován a realizován pro firmu Bloomberg a firmu provozující americkou burzu v New Yorku.

Projekt byl přerušen z důvodu : příliš velké pravděpodobnosti úspěšných obchodů na burze.

PRE a.s. (Pražská Energetika a.s.)

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala překlopení aplikace firmy APP " Velkoodběr " z prostředí Klient-Server v databázovém systému ORACLE na platformě NOVELL a klientem v Oracle Tools V3 pro DOS do terminálového režimu prostředí UNIX s databázovým systémem ORACLE na platformě HP s klientem v Oracle Tools V3 pro UNIX.

PRE a.s.

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala návrh, vývoj a realizaci aplikace DIS - distribuční informační systém , skládající se z těchto modulů " Číselník zákazníků maloodběru ", " Saldokonto ", " Platební brána ", " Správa aplikací ".

Tato aplikace byla realizována pomocí terminálového režimu s databázovým systémem ORACLE na platformě HP s klientem v Oracle Tools V3 pro UNIX.

R.S.System spol. s r.o.

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala návrh a vývoj vlastních Intranet stránek pomocí Oracle Web Serveru na platformě SGI.

PRE a.s.

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala novou grafickou verzi aplikace " Platební brána ".

Tato verze aplikace byla realizována v architektuře Klient-Server pomocí databázového systému ORACLE na platformě HP s klientem v Oracle Tools V4 pro Windows95.

Adviccom

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala úvodní studii aplikace " Sen o bydlení " což je aplikace pro podporu prodeje a sběr marketingových informací pro české dřevařské výrobce a uživatelům (běžným zákazníkům) měla umožnit navrhnou si svůj interiér přes Internet. Informace, které vznikaly při vytváření interiéru zákazníkem, aplikace zpracovala a sestavila výrobní sortiment pro všechny zainteresované výrobce. Vlastní zákazník si svůj vytvořený interiér mohl samozřejmě hned objednat. Tento projekt se zatím nerealizoval a byl zadavatelem odsunut k pozdější realizaci.

Čedok a.s.

Společnost R.S.System spol. s r.o. provedla úvodní analýzu a realizovala Demo aplikaci " Rezervační systém " pro výběrové řízení na Rezervační systém po Internetu pro společnost Čedok a.s.

Tato demo aplikace byla realizována v architektuře Klient-Server pomocí databázového systému ORACLE na platformě SGI s klientem Netscape Navigator.

Podniková spořitelna

Společnost R.S.System spol. s r.o. ve spolupráci s PRE a.s. a za vydatné konzultační pomoci firmy ADAM Software realizovala návrh a vývoj aplikace " Podniková spořitelna ". Tato aplikace nebyla zatím nikde nasazena.

PRE a.s.

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizovala návrh, vývoj a realizaci aplikace " Pokladna ".

Tato aplikace byla realizována v architektuře Klient-Server pomocí databázového systému ORACLE na platformě HP s klientem v Oracle Tools V4 pro Windows95.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Společnost R.S.System spol. s r.o. navrhla a realizovala aplikaci WEB MONITOR LOCK , pro sledování databázových přihlášení do ORACLE ve společnosti SmVaK Ostrava přes Intranet. Tyto WEB stránky jsou provázány s aplikací "Ekonomický informační systém" a umožňují monitorovat přihlášení jednotlivých uživatelů do databáze, zjistit s kterými moduly aplikace uživatel pracuje, s kterými databázovými objekty pracuje, které tabulky má uzamčené a jak jeho pracovní aktivity zatěžují celý systém.

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

Společnost R.S.System spol. s r.o. se zúčastnila výběrového řízení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny na vytvoření "Virtuální zdravotní pojišťovny" což je Internet aplikace pojišťovny, která komunikuje se svými klienty nikoli na přepážkách pojišťovny, ale pomocí Internetu. Tento projekt byl zatím z důvodů jak legislativních tak finančních odsunut na dobu neurčitou.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Společnost R.S.System spol. s r.o. navrhla a realizovala aplikaci WEB SAR , pro sledování " System Activity Reporter " všech serverů ve společnosti SmVaK Ostrava přes intranet.

SSAB

Společnost R.S.System spol. s r.o. provedla návrh WEB stránek společnosti, včetně vytvoření některých základních stránek. Tento projekt se zatím nerealizoval.

Trellian

Společnost R.S.System spol. s r.o. realizuje s firmou Trellian návrh, vývoj a realizaci systému " eComm " pro obchodování na Internetu. Tento systém je v současné době před dokončením a bude se implementovat v USA v databázovém systému ORACLE na platformě SUN Solaris s klientem Netscape Navigator nebo Internet Explorer.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews